logo

İlkeler

  • Müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak,
  • Daha ekonomik ve kaliteli ürün grupları için Ar-Ge çalışmaları yapmak,
  • Çevreye saygı ilkesini her anlamda hayata geçirmek,
  • Kalite güvencesi yönetim sistemlerini hayata geçirmek,
  • İş güvenliği ve işçi sağlığı alanlarında ilerleme sağlamak,
  • Özellikle sürdürülebilir kalkınma ve kaliteli yaşamın gereği olan insan sağlığı ve doğal kaynakların korunması amacıyla atık su tesisleri ve baca filtreleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi, temiz yakıt kullanımıyla doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamaları geliştirmek

temel ilkelerimizdir.