logo
 

İnsan Kaynakları Politikası

İnsana ve profesyonelliğe verilen önem” Çamsan Poyraz’ın insan kaynakları politikasının özüdür. Çamsan Poyraz’da, kurum kültürüne ve marka değerine katkı yapan her türlü çalışma ödüllendirilir. Çalışanların yatay ve dikey kariyer hareketleri performans değerlendirmelerine göre belirlenir. Her çalışanın kariyer hedefine ulaşabilmesi için hizmet içi eğitim faaliyetleri süreklilik içinde planlanır ve uygulanır. Çamsan Poyraz, elde ettiği başarıların arka planındaki bir numaralı faktörün nitelikli insan kaynağı olduğuna inanmakta, çalışanlarının becerilerini artırmaya yönelik yatırımlarını kararlılıkla sürdürmektedir,